zbawiciel, Jezus Chrystus, prezydent Monson

  1. Wyciągnijcie rękę w tym wyjątkowym czasie

    Prezydent Thomas S. Monson powiedział: „Nie ma lepszej pory na to niż obecna, niż ten właśnie bożonarodzeniowy okres, byśmy wszyscy ponownie poświęcili się zasadom nauczanym przez Jezusa Chrystusa. Jest to czas umiłowania Pana, naszego Boga, całym sercem — oraz naszych bliźnich, tak jak miłujemy samych siebie”[i]. Życie Zbawiciela to służenie innym ludziom, a okres świąt Bożego Narodzenia to doskonały czas, abyśmy i my służyli bliźnim.