Pomiń główną nawigację

Aktualne artykuły

Starszy Neil L. Andersen przypomina nam o tym, że podczas konferencji generalnej możemy usłyszeć głos Pana poprzez Jego sługi.
Zobacz, jak poznanie historii prababci pomogło Constanzie być na co dzień szczęśliwą.
Starszy Neil L. Andersen opisuje, jak możemy doświadczyć własnych cudów, kiedy Pan pomaga nam przyprowadzić innych ludzi do Niego.
Prezydent Russell M. Nelson wyjaśnia, jak możemy naładować duchowe baterie poprzez święcenie dnia sabatu po wyczerpującym tygodniu.
Prezydent Oaks sugeruje trzy rzeczy, jakie mogą zrobić członkowie, by dzielić się przywróconą ewangelią.
D. Todd Christofferson mówi o tym, w jaki sposób możemy zamieszkać w Chrystusie dzięki temu, jak żyjemy.
W 2018 roku powstanie pięć nowych misji, a dziewiętnaście misji połączy się z innymi misjami.
Prezydent Russell M. Nelson świadczy o błogosławieństwach przestrzegania dnia sabatu.