Pomiń główną nawigację

Aktualne artykuły

Znajdź odpowiedzi na najtrudniejsze życiowe pytania.
Zbawiciel jest idealnym przykładem miłości obecnej w myślach, słowach i okazywanej w uczynkach. Pisma święte dają nam wgląd w Jego pełną miłości naturę.
Starszy M. Russell Ballard mówi o zasadach szczęśliwego rodzicielstwa.
Wszyscy możemy tworzyć domy i sprawić, by były one święte.
Możemy wziąć na siebie ‘największą odpowiedzialność’, jaką jest poszukiwanie informacji o naszych przodkach.
Apostoł, Starszy Russel M. Nelson świadczy, że Jezus Chrystus prowadzi Swój Kościół dzisiaj poprzez żyjących proroków, którzy głoszą Jego wolę.
W środę, 24 maja Polskę odwiedzi Apostoł, Starszy Neil L. Andersen. Spotkanie z członkami Kościoła zostanie zorganizowane tego dnia w warszawskiej kaplicy przy ul. Wolskiej 142 w godz. 19 - 20.30.
Starszy M. Russell Ballard mówi, co mamy robić jako naśladowcy Chrystusa i członkowie Jego Kościoła.