Fiji

Najnowsze artykuły

Jeśli ja mogę,​ Ty też możesz! - César

César wyjaśnia nam znaczenie dnia sabatu i pokazuje co robić aby go święcić. (ang)

Błogosławieństwa dnia sabatu - Obietnica apostolska

Starsi M. Russell Ballard i Quentin L. Cook uczą nas o błogosławieństwach przestrzegania dnia sabatu.

Jeśli ja mogę,​ Ty też możesz! - Netty Ann

Netty Ann zaangażowała swoją przyjaciółkę spoza Kościoła w wypełnienie celów wiary w Boga (ang).

Opowiadać się za ewangelią.

Starszy Jeffrey R.Holland opisuje jak możemy jako członkowie opowiedzieć się za Kościołem.

Radość płynąca z odkupienia zmarłych - Zaproszenie od Apostoła

Starszy Richard G.Scott opisuje młodzieży Kościoła błogosławieństwa angażowania się w pracę nad historią rodziny.

Film " Poznaj mormonów" z napisami w j. polskim dostępny on-line

Film dokumentalny " Poznaj mormonów"  z napisami w języku polskim jest obecnie dostępny on-line na kanale youtube. Film przedstawia szczegółowo zróżnicowane doświadczenia i postawy życiowe sześciu członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mieszkających w różnych częściach świata.