Fiji

Najnowsze artykuły

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Każdy ma jakieś pytania. Posłuchaj głosu proroka podczas tej konferencji generalnej i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania. 

Znajdź informacje na temat przodka, Odnajdź siebie - Denise

Denise, młoda dorosła stanu wolnego z Niemiec, opowiada o swoim dziadku, który w czasie wojny był uchodźcą i o tym, jaki ma to wpływ na nią dzisiaj. 

Pomocna Dłoń dla Ukrainy (ang.)

Wielkie podekscytowanie panowało wśród wolantariuszy zajmujących się gromadzenie i pakowaniem ubrań i jedzenia dla uchodźców na Ukrainie.

Czy mormoni są chrześcijanami?

Starszy Jeffrey R. Holland, żyjący w dzisiejszych czasach apostoł, wyjaśnia, że mormoni są chrześcijanami.

Poszukaj osób z twojego drzewa genealogicznego

Odkryj błogosławieństwa odnajdowania informacji o przodkach, badając drzewo genealogiczne swojej rodziny.

Najwspanialsze pokolenie młodych dorosłych

Starszy Ballard zachęca młodych dorosłych, aby podnieśli poprzeczkę i stali się najwspanialszym pokoleniem Kościoła.

Święte zaufanie

Prezydent Thomas S. Monson pomaga posiadaczom kapłaństwa zrozumieć obowiązki i spoczywającą na nich odpowiedzialność związaną z dzierżeniem tego świętego upoważnienia.

Jak udoskonalić duchową samowystarczalność?

Był najmłodszy spośród pięciorga dzieci. Wychowywał się w domu i dzielnicy, gdzie alkohol, narkotyki, znęcanie się, przemoc i odsiadki w więzieniu były normalną częścią życia i powodem niedostatku i kłopotów w rodzinie. 

Ujrzyj siebie w świątyni

Starszy Quentin L. Cook opisuje błogosławieństwa płynące z przygotowywania informacji o przodkach do wykonania obrzędów świątynnych w ich zastępstwie.

Starszy M. Russell Ballard - Plan Obszaru Europy

Starszy M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu Apostołów zachęca nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań i realizowali cele Planu Obszaru Europy.

Klucze kapłańskie

Starszy Stevenson wyjaśnia przywrócenie, cel i błogosławieństwa związane z kluczami kapłańskimi. 

Dzielenie się ewangelią

Starszy Dallin H. Oaks pomaga nam rozwinąć w sobie cechy Chrystusowe potrzebne, by dzielić się ewangelią.

Potrzeba samodzielności (ang.)

Elder Clifford T. Herbertson pomaga nam docenić potrzebę zasady samodzielności, aby była praktykowana wśród lokalnych liderów i zgromadzeń.

Jestem samowystarczalna - opowieść Any (ang.)

Ana i jej rodzina aplikują zasady samowystarczalności do zarządzania swoim domowym budżetem.

Film " Poznaj mormonów" z napisami w j. polskim dostępny on-line

Film dokumentalny " Poznaj mormonów"  z napisami w języku polskim jest obecnie dostępny on-line na kanale youtube. Film przedstawia szczegółowo zróżnicowane doświadczenia i postawy życiowe sześciu członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mieszkających w różnych częściach świata.