Fiji

Najnowsze artykuły

Opowiadać się za ewangelią.

Starszy Jeffrey R.Holland opisuje jak możemy jako członkowie opowiedzieć się za Kościołem.

Radość płynąca z odkupienia zmarłych - Zaproszenie od Apostoła

Starszy Richard G.Scott opisuje młodzieży Kościoła błogosławieństwa angażowania się w pracę nad historią rodziny.

Zaopatrywanie w Pański sposób - Rady Apostoła

Prezydent Dieter F. Uchtdorf wyjaśnia w jaki sposób nasza samowystarczalność pomoże nam wzmacniać innych ludzi.

Osiąganie doczesnej samowystarczalności

Samowystarczalność jest zdolnością, zobowiązaniem i dążeniem do zaspokajania duchowych i doczesnych potrzeb życiowych swoich własnych i swojej rodziny.

Błogosławieństwa Konferencji Generalnej - Starszy Robert D. Hales

Starszy Robert D. Hales opisuje błogosławieństwa Konferencji Generalnej.

Pójdź za Nim — Wielkanocne przesłanie o Jezusie Chrystusie

Jeśli pójdziemy za Jezusem Chrystusem, odnajdziemy nowe życie. Jeśli Mu zaufamy, On wskaże nam drogę powrotną do Boga. W ten Wielkanocny czas zacznij poznawać Jego życie i nauki opisane na stronie PojdzZaNim.mormon.org.

Film " Poznaj mormonów" z napisami w j. polskim dostępny on-line

Film dokumentalny " Poznaj mormonów"  z napisami w języku polskim jest obecnie dostępny on-line na kanale youtube. Film przedstawia szczegółowo zróżnicowane doświadczenia i postawy życiowe sześciu członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mieszkających w różnych częściach świata.