Pomiń główną nawigację

Aktualne artykuły

Mormoni wierzą, że ważne jest wartościowe spędzanie czasu z rodziną. Dowiedz się, dlaczego mormoni wierzą, że rodzina powinna spędzać razem czas.
Jako chrześcijanie, mormoni wierzą w to, czego Jezus Chrystus nauczał na temat pokuty. Dowiedz się, dlaczego mormoni wierzą, że pokuta może wnieść w nasze życie spokój, nadzieję i radość.
Błędy wywołują w nas ból i smutek, ale możemy zostawić je za sobą i odnaleźć radość.
Prezydent Henry B. Eyring opisuje, jak możemy zbliżyć się do naszych przodków dzięki pracy nad historią rodziny i pracy świątynnej.
Noc Świątyń to szczególny wieczór, gdy swoje drzwi otwierają placówki różnych kościołów i związków wyznaniowych.
Mormońska religia naucza, że modlitwa jest jednym ze sposobów na zbliżenie się do Boga. Dowiedz się więcej o mormońskich wierzeniach dotyczących modlitwy.
Ronald A. Rasband wyjaśnia, że miłość Boga jest stała pomimo naszych błędów i słabości.
W tym szczególnym dniu umacniamy naszą rodzinę, robiąc wspólnie to, co zbliża nas do siebie nawzajem i do Boga.