Fiji

Najnowsze artykuły

Zbliżyć nas do Niego,

Jeśli jeszcze nie odpowiedzieliście na zaproszenie przyprowadzenia przyjaciela, być może letnie miesiące będą dobrym czasem, aby zaproponować komuś, by poszedł z wami na spacer, na obiad czy do kościoła, aby posłuchać, jak przemawia jego przyjaciel.

Prostota podczas rad

Przywódcy zostali wybrani, aby przewodzić. Przewódźcie jak Zbawiciel.

Prezydent Uchtdorf z wizytą w Europie.

Prezydent Uchtdorf odwiedza członków kościoła i przyjaciół w Europie.

Wyróżnianie się z tłumu

Prezydent Thomas S. Monson zachęca młodzież Kościoła, aby żyła zgodnie z zasadami ewangelii.

DLATEGO UCISZYLI SWE OBAWY

Starszy David A. Bednar opisuje, w jaki sposób możemy polegać na Panu w naszych czasach.

Pokolenia połączone miłością

Prezydent Russell M. Nelson podkreśla ważność pracy nad historią rodziny i pracą świątynną.

Jeśli ja mogę,​ Ty też możesz! - César

César wyjaśnia nam znaczenie dnia sabatu i pokazuje co robić aby go święcić. (ang)

Błogosławieństwa dnia sabatu - Obietnica apostolska

Starsi M. Russell Ballard i Quentin L. Cook uczą nas o błogosławieństwach przestrzegania dnia sabatu.

Film " Poznaj mormonów" z napisami w j. polskim dostępny on-line

Film dokumentalny " Poznaj mormonów"  z napisami w języku polskim jest obecnie dostępny on-line na kanale youtube. Film przedstawia szczegółowo zróżnicowane doświadczenia i postawy życiowe sześciu członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mieszkających w różnych częściach świata.