Fiji

Najnowsze artykuły

Prorocy

Apostoł, Starszy Russel M. Nelson świadczy, że Jezus Chrystus prowadzi Swój Kościół dzisiaj poprzez żyjących proroków, którzy głoszą Jego wolę.

Największa odpowiedzialność

Możemy wziąć na siebie ‘największą odpowiedzialność’, jaką jest poszukiwanie informacji o naszych przodkach.

Wizyta apostoła - Starszego Neila L. Andersena

W środę, 24 maja Polskę odwiedzi Apostoł, Starszy Neil L. Andersen. Spotkanie z członkami Kościoła zostanie zorganizowane tego dnia w warszawskiej kaplicy przy ul. Wolskiej 142 w godz. 19 - 20.30.

Nazwa Kościoła Boga

Starszy M. Russell Ballard mówi, co mamy robić jako naśladowcy Chrystusa i członkowie Jego Kościoła.

On żyje dzisiaj #KSIĄŻĘPOKOJU

Chrystus zerwał więzy śmierci dla wszystkich ludzi.

Przesłanie wielkanocne od Prezydium Misji

Okres świąt Wielkiejnocy nierozerwalnie związany jest z osobą Jezusa Chrystusa.

Mormoni przygotowują się do ogólnoświatowej konferencji Kościoła

W dniach 25 marca i 1–2 kwietnia członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zgromadzą się na całym świecie celem wysłuchania wskazówek od przewodniczących władz i urzędników Kościoła.

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Każdy ma jakieś pytania. Posłuchaj głosu proroka podczas tej konferencji generalnej i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania. 

Znajdź informacje na temat przodka, Odnajdź siebie - Denise

Denise, młoda dorosła stanu wolnego z Niemiec, opowiada o swoim dziadku, który w czasie wojny był uchodźcą i o tym, jaki ma to wpływ na nią dzisiaj. 

Pomocna Dłoń dla Ukrainy (ang.)

Wielkie podekscytowanie panowało wśród wolantariuszy zajmujących się gromadzenie i pakowaniem ubrań i jedzenia dla uchodźców na Ukrainie.

Czy mormoni są chrześcijanami?

Starszy Jeffrey R. Holland, żyjący w dzisiejszych czasach apostoł, wyjaśnia, że mormoni są chrześcijanami.

Poszukaj osób z twojego drzewa genealogicznego

Odkryj błogosławieństwa odnajdowania informacji o przodkach, badając drzewo genealogiczne swojej rodziny.

Najwspanialsze pokolenie młodych dorosłych

Starszy Ballard zachęca młodych dorosłych, aby podnieśli poprzeczkę i stali się najwspanialszym pokoleniem Kościoła.

Święte zaufanie

Prezydent Thomas S. Monson pomaga posiadaczom kapłaństwa zrozumieć obowiązki i spoczywającą na nich odpowiedzialność związaną z dzierżeniem tego świętego upoważnienia.

Jak udoskonalić duchową samowystarczalność?

Był najmłodszy spośród pięciorga dzieci. Wychowywał się w domu i dzielnicy, gdzie alkohol, narkotyki, znęcanie się, przemoc i odsiadki w więzieniu były normalną częścią życia i powodem niedostatku i kłopotów w rodzinie. 

Jak wspaniały jest plan naszego Boga!

Prezydent Dieter F. Uchtdorf mówi o wielu błogosławieństwach związanych z przywróconą ewangelią, za które możemy okazać wdzięczność.

Jestem samowystarczalna - opowieść Any (ang.)

Ana i jej rodzina aplikują zasady samowystarczalności do zarządzania swoim domowym budżetem.

Film " Poznaj mormonów" z napisami w j. polskim dostępny on-line

Film dokumentalny " Poznaj mormonów"  z napisami w języku polskim jest obecnie dostępny on-line na kanale youtube. Film przedstawia szczegółowo zróżnicowane doświadczenia i postawy życiowe sześciu członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mieszkających w różnych częściach świata.