Fiji

Najnowsze artykuły

Pokój, wymaga od nas działania

Pokój, którego wszyscy poszukujemy, wymaga od nas działania — uczenia się o Jezusie Chrystusie, słuchania Jego słów i podążania za Nim.

Niebiosa kibicują wam dzisiaj, jutro i w wieczności.

Stale kochajcie. Stale próbujcie. Stale ufajcie. Stale wierzcie. Stale wzrastajcie. Niebiosa kibicują wam dzisiaj, jutro i w wieczności.

Serca złączone razem

Prezydent Henry B. Eyring pomaga nam doceniać błogosławieństwa i radość, jakiej doświadczamy, kiedy badamy historię swojej rodziny.

Dzień sabatu w Kościele

Istotną częścią przestrzegania tego przykazania jest przychodzenie do kościoła w każdą niedzielę, aby przyjąć sakrament: „udasz się do domu modlitwy i ofiarujesz swe sakramenty w moim świętym dniu” (NiP 59: 9).

Szansa by pomóc

Prezydent Thomas S. Monson pomaga nam rozpoznać szanse, by służyć.

Film " Poznaj mormonów" z napisami w j. polskim dostępny on-line

Film dokumentalny " Poznaj mormonów"  z napisami w języku polskim jest obecnie dostępny on-line na kanale youtube. Film przedstawia szczegółowo zróżnicowane doświadczenia i postawy życiowe sześciu członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mieszkających w różnych częściach świata.