Fiji

Najnowsze artykuły

Historia świątyni Freiberg

Historia prac i ukończenia Świątyni Freiberg w 1985 r.

Jestem samowystarczalny – opowieść Danilo (ang.)

Program samopomocy pomógł Danilo nauczyć się nowych umięjetności, co pomogło mu w ekspansji jego piekarni i wzmocniło wiarę w Jezusa Chrystusa.

Źródłem wielkiej nadziei

Dla tych, którzy ubolewali z powodu śmierci kogoś, kogo kochali, Zmartwychwstanie jest źródłem wielkiej nadziei.

Byłem przechodniem

Siostra Burton prosi nas, abyśmy w duchu modlitwy rozważyli, co możemy zrobić, aby pomóc uchodźcom w naszych społecznościach.

Dzień sabatu w domu

„I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go” (I Ks. Mojżeszowa 2:2–3).

Mormoński Chóru Tabernakulum

Występ Mormońskiego Chóru Tabernakulum

Film " Poznaj mormonów" z napisami w j. polskim dostępny on-line

Film dokumentalny " Poznaj mormonów"  z napisami w języku polskim jest obecnie dostępny on-line na kanale youtube. Film przedstawia szczegółowo zróżnicowane doświadczenia i postawy życiowe sześciu członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mieszkających w różnych częściach świata.

Galeria filmów: Pomoc uchodźcom w Europie

Czerp natchnienie z działań innych ludzi, którzy pomagają uchodźcom.