Jezus Chrystus, Nowy Rok, Wiara

  1. W Nowy Rok z wiarą w Jezusa Chrystusa.

    Wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest pierwszą zasadą ewangelii.