Wszystkie artykuły: Maja

Wiara świętych w Europie

Wiara w Jezusa Chrystusa przejawia się w decyzjach, które podejmujemy, szczególnie gdy mierzymy się z przeciwnościami. Trzymając się żelaznego pręta, wierni święci w Europie zbierają plon obiecany przez Pana i stają się bardziej samowystarczalni zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej.

25 Rocznica utworzenia Polskiej Warszawskiej Misji Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Zapraszamy wszystkich członków i przyjaciół Kościoła na obchody 25-tej rocznicy utworzenia polskiej warszawskiej misji.

Miesiąc zaprosin

Zaproś swojego przyjaciela.

Zarządzanie środowiskiem naturalnym i jego ochrona

Cała ludzkość ma pieczę nad ziemią i powinna z wdzięcznością korzystać z tego daru Bożego, unikając marnotrawstwa zasobów życiowych i naturalnych. Mamy korzystać z bogactw ziemi, aby dbać o biednych i potrzebujących.

Jedność w różnorodności

Czy kościół może być zjednoczony i jednocześnie różnorodny? W globalnym świecie, w którym ludzie swobodniej niż dotychczas wymieniają się pomysłami i kulturą, warto zadać pytanie: „Czy kościół może przetrwać bez jedności i różnorodności?”. Wbrew pozornemu przeciwieństwu te dwie kwestie uzupełniają się wzajemnie, podobnie jak dwie strony monety.

Mormońska tradycja prowadzenia domowych wieczorów rodzinnych trwa już ponad 100 lat

Wspólne dorastanie w ewangelii jest głównym celem skupiających się na rodzinie nauk i zajęć w całym Kościele. Właściwie każdy zaangażowany członek Kościoła pamięta znamienny moment nauki podczas domowego wieczoru rodzinnego, czy to jako dziecko, rodzic czy nawet dziadek.

Konferencja generalna

Dwa razy do roku członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z różnych stron świata gromadzą się w Salt Lake City, aby uczestniczyć w konferencji generalnej. Każdej wiosny i jesieni odbywa się sześć sesji, podczas których członkowie otrzymują wskazówki od przywódców Kościoła.

Wiosenna konferencja Dystryktu Warszawskiego

W dniach 21-22.03.2015 pod przewodnictwem prezydium dystryktu odbyła się w Warszawie konferencja Dystryktu Warszawskiego.