Pomiń główną nawigację

Przyprowadzić nas do Niego

To Bring us to Him

Pobierz PDF

Plan | Karta

Wizja

„Pragnę, abyście przystąpili do Chrystusa […] i uczestniczyli w Jego zbawieniu i mocy Jego odkupienia”.

OMNI 1:26
Priorytety

Priorytety

 • Naśladuj proroka
 • Zapraszaj znajomych na spotkania sakramentalne
 • Przynieś dane o przodkach do świątyni

Cele

 • Przeczytaj ponownie przemówienia z konferencji generalnej.

 • Obiecaj sobie, że będziesz postępować zgodnie z naukami proroka, i sprawdzaj swoje postępy w każdą niedzielę.

 • W duchu modlitwy postaraj się znaleźć możliwości posługi.

 • Zapraszaj znajomych do domu oraz na zebrania sakramentalne i inne spotkania, aby mogli dowiedzieć się o Chrystusie.

 • Udostępnij swoim znajomym przesłania kościelne on-line.

 • Na radzie okręgu koncentruj się na tym, jak można wesprzeć swoich nowych przyjaciół w czynieniu postępów.

 • Pogłębiaj swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, pilnie zachowując dzień sabatu i wiodąc takie życie, by być godnym rekomendacji świątynnej.

 • Korzystaj ze strony internetowej FamilySearch, aby ustalić, którzy przodkowie mogą otrzymać obrzędy świątynne.

 • Przynieś dane o swoich przodkach do Domu Pana i służ pomocą innym osobom w tym zadaniu.

Family

Wskaźniki postępu

Przywódcy okręgu i palika będą mogli sprawdzić postępy poprzez monitorowanie następujących kluczowych wskaźników ze Sprawozdania kwartalnego:

 • Wywiady dotyczące posługi
 • Obecność na spotkaniu sakramentalnym
 • Obdarowani członkowie posiadający aktualną rekomendację świątynną
 • Członkowie, którzy przedłożyli nazwiska swoich przodków celem wykonania obrzędów świątynnych

Wdrażanie

Ważną część Planu dla Obszaru stanowi przedsięwzięcie konkretnych działań mających na celu umożliwienie rodzinom i poszczególnym osobom uczestnictwa w dziele zbawienia.

Przywódcy: Członkowie koordynujący rady palika i okręgu powinni z modlitwą poszerzać zakres swoich konkretnych działań, aby zrealizować cele, priorytety i wizję Obszaru. Przywódcy są zachęcani, aby z modlitwą rozważać nazwiska niektórych osób i poświęcić im swoją uwagę.

Rodziny i poszczególne osoby: Rodziny i poszczególne osoby są zachęcane do ustalenia konkretnych, możliwych do osiągnięcia, celów i zapisania ich na kartkach, aby mogły skoncentrować swoje wysiłki na trzech najważniejszych punktach Planu dla Obszaru.

Obowiązek i sprawdzanie postępów: Siedemdziesiąci Obszaru zachęcają prezydentów palików do zastanowienia się nad tym, co mogą zrobić, aby w znaczący sposób rozszerzyć zakres możliwości wdrażania Planu dla Obszaru i aby regularnie sprawdzać postępy. Prezydenci palików z kolei zachęcają biskupów do współpracy z przywódcami kapłańskimi i organizacji pomocniczych, aby rozszerzyć zakres możliwości wdrażania Planu dla Obszaru oraz sprawdzać postępy i zachęcać.