Aktualne artykuły

  'Kiedy ogarnia nas czysta miłość Chrystusa — czyli miłość bliźniego — myślimy, czujemy i postępujemy w sposób bardziej przypominający to, jak myśleliby, czuli i postępowali Ojciec Niebieski i Jezus. Nasze drobne i proste akty dobroci i służby będą składać się razem na życie wypełnione miłością.'
  Odkryj radość płynącą ze służenia bliźnim w okresie Bożego Narodzenia
  Naszą największą radością jest nieść pomoc bliźnim. To jest kluczowe, by stać się prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa.
  Ważne jest, by poznawać doktrynę i zasady ewangelii. Nie możesz uczyć tego, czego nie znasz.
  Podróżuj z Józefem i Marią z Nazaretu do Betlejem. Poczuj zdziwienie pasterzy przebywających na równinach Judei. Raduj się z mędrcami klęczącymi przed Światłością Świata — naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem.
  Prezydium Obszaru Europy zachęca nas w swoim specjalnym bożonarodzeniowym orędziu, byśmy w tej szczególnej porze roku wzięli udział w akcji „Świeć światu” i świętowali narodziny Zbawiciela.
  Prezydent Nelson mówi o wspaniałych błogosławieństwach, które czekają na osoby zabiegające o osobiste objawienie.
  Todd kiedyś wyśmiewał się z ludzi, którzy myśleli, że Bóg istnieje. Nie zdziwiło go to, że nie otrzymał od razu odpowiedzi na modlitwę. Ale czy Bóg może udzielać nam drobnych i jednocześnie oczywistych odpowiedzi? I jak bardzo musimy być cierpliwi, aby je uzyskać?