Aktualne artykuły

  Apostoł, Starszy Anderson świadczy, że prawdy i błogosławieństwa ewangelii zostały przywrócone przez proroka Józefa Smitha.
  Aby podkreślić poprawną nazwę Kościoła i zachęcić do głębszego oddania Jezusowi Chrystusowi
  Starszy Dieter F. Uchtdorf świadczy, że kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, kochamy tak, jak On kochał i postępujemy tak, jak On postępował, będziemy napełnieni pokojem i radością.
  Chrystus jest źródłem mocy i światłem emanującym ze świątyni. Wszystkie symbole i przymierza, wszystkie obrzędy świątyni wskazują na Niego i Jego wspaniałe Zadośćuczynienie i mają nam pomóc stać się do Niego podobnymi.
  Przywódcy Kościoła zamówili stworzenie replik ulubionych posągów dłuta Bertela Thorvaldsena przedstawiających Chrystusa i Dwunastu Apostołów, które stanęły w centrum dla odwiedzających w Świątyni w Rzymie.
  Zbawiciel pomaga i zachęca nas, aby powrócić bezpiecznie do domu, do naszego Ojca w Niebie.
  Starszy Neil L. Andersen wyjaśnia, jak poleganie na Chrystusie w czasie prób pomaga nam przetrwać życiowe burze.
  Starszy Neil L. Andersen opisuje, jak możemy doświadczyć własnych cudów, kiedy Pan pomaga nam przyprowadzić innych ludzi do Niego.