Pomiń główną nawigację

Aktualne artykuły

Prezydent Dallin H. Oaks omawia, jak Plan Boga dla Jego dzieci daje nam jasny cel i kierunek w życiu.
Joy Jones przypomina nam o tym, że prawdziwa miłość i służba powinny wypływać z naszej miłości do Chrystusa i Jego dzieci, a nie z własnego pragnienia czyjegoś uznania.
Prezydent Russell M. Nelson mówi o ważności nazywania przywróconego Kościoła Chrystusa tak, jak nazwał go Pan.
Zapraszamy na bezpłatne Dni Otwarte Świątyni w Rzymie od poniedziałku 28 stycznia 2019 r. do soboty 16 lutego 2019 r. Więcej informacji na stronie: tempio.lds.org
Wiara w Chrystusa daje nam radość, nadzieję i pewność, a także „siłę podtrzymującą nas w każdym ważnym wydarzeniu naszego życia” .
Bonnie H. Cordon naucza, że aby naśladować Dobrego Pasterza, musimy też nauczyć się troszczyć o Jego owce.
Po powrocie z misji Pedro przyjął od znajomej zaproszenie do udziału w spotkaniach seminarium na temat samowystarczalności zorganizowanych w jego paliku.
Prezydent Russell M. Nelson podkreśla ważność odpowiedzialności za szanowanie wiecznych zobowiązań związanych z małżeństwem.