Pomiń główną nawigację

Aktualne artykuły

Starszy David A. Bednar naucza, że moc ewangelii Zbawiciela pojawia się, kiedy w Chrystusie łączymy wszystko w jedną całość.
Prezydent Russell M. Nelson wyjaśnia, jak możemy naładować duchowe baterie poprzez święcenie dnia sabatu po wyczerpującym tygodniu.
Prezydent Dallin H. Oaks omawia, jak Plan Boga dla Jego dzieci daje nam jasny cel i kierunek w życiu.
Joy Jones przypomina nam o tym, że prawdziwa miłość i służba powinny wypływać z naszej miłości do Chrystusa i Jego dzieci, a nie z własnego pragnienia czyjegoś uznania.
Prezydent Russell M. Nelson mówi o ważności nazywania przywróconego Kościoła Chrystusa tak, jak nazwał go Pan.
Zapraszamy na bezpłatne Dni Otwarte Świątyni w Rzymie od poniedziałku 28 stycznia 2019 r. do soboty 16 lutego 2019 r. Więcej informacji na stronie: tempio.lds.org
Wiara w Chrystusa daje nam radość, nadzieję i pewność, a także „siłę podtrzymującą nas w każdym ważnym wydarzeniu naszego życia” .
Bonnie H. Cordon naucza, że aby naśladować Dobrego Pasterza, musimy też nauczyć się troszczyć o Jego owce.