Pomiń główną nawigację

Aktualne artykuły

Starszy Dieter F. Uchtdorf opisuje, w jaki sposób możemy znaleźć szczęście dzięki zbliżaniu się do Jezusa Chrystusa.
Prezydent Henry B. Eyring świadczy o tym, w jaki sposób Pan prowadzi Swój Kościół poprzez objawienie dane Jego upoważnionym sługom.
Służby Charytatywne ŚwDO pomogły Centrum Los Rosales w Mostarze (placówka dla dorosłych z zaburzeniami poznawczymi) profesjonalnie wyposażyć kuchnię i jadalnię do użytku i szkoleń podopiecznych Centrum.
Prezydent Henry B. Eyring zachęca nas, abyśmy okazywali Panu naszą wiarę i miłość poprzez służbę innym ludziom bez względu na nasze własne problemy.
Starszy Ulisses Soares, jako nowo powołany Apostoł, składa świadectwo o Jezusie Chrystusie.
Starszy Gerrit W. Gong, jako nowo powołany Apostoł. składa świadectwo o Jezusie Chrystusie.
Siostra Sharon Eubank pomaga nam przygotować się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego żyjemy według ewangelii.
Księga Mormona może pomóc ci zbliżyć się do Zbawiciela w codziennym życiu.