Aktualne artykuły

  Jak Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa może mi pomagać w codziennym życiu?
  Starszy Gerrit W. Gong podaje sześć sposobów, które pomogą nam zawsze pamiętać o Jezusie Chrystusie.
  Starszy Dieter F. Uchtdorf zabiera nas 2 tys. lat wstecz do Ogrodu Getsemane i wyjaśnia, dlaczego zadość czyniąca ofiara Jezusa Chrystusa wyznaczyła najwspanialszy dzień w historii.
  Russell M. Nelson podczas konferencji generalnej składa świadectwo o pokoju, który odczuwamy, gdy uczęszczamy do świątyni.
  Starszy Paul V. Johnson, Siedemdziesiąty, opisuje błogosławieństwa dostępne wszystkim, którzy uczestniczą w Konferencji Generalnej.
  Jedną z najważniejszych rzeczy, których poszukujemy, jest pokój, a najlepszym sposobem na jego osiągnięcie jest odnalezienie wewnętrznego spokoju.
  Matka wyjaśnia dzieciom, jak noszenie zbroi Bożej może stanowić dla nich duchową ochronę
  Apostoł, Starszy Anderson świadczy, że prawdy i błogosławieństwa ewangelii zostały przywrócone przez proroka Józefa Smitha.