Aktualne artykuły

  Starszy Dieter F. Uchtdorf omawia proste kroki, które możemy podjąć, aby dzielić się ewangelią z innymi ludźmi.
  Prezydent Russell M. Nelson wyjaśnia, że obrzędy wywyższenia umożliwiają nam przebywanie z naszymi rodzinami na wieczność.
  Siostra Sharon Eubank mówi o tym, w jaki sposób każdy z nas może zwrócić się do Chrystusa po pomoc.
  Jaime był obficie błogosławiony jako członek Kościoła, ale przeszedł też wiele życiowych prób. Narastające długi jego biura podróży uświadomiły jemu i jego żonie, że potrzebują pomocy, by firma znów mogła prosperować.
  Starszy Quentin L. Cook opowiada o błogosławieństwach, które wszyscy otrzymamy, kiedy będziemy dzielić się ewangelią, okazując miłość dzieciom Boga.
  Bóg da wam poznać, jak służyć i okazywać troskę ludziom oraz jak ich wzmacniać.
  Radość, którą przywrócona ewangelia Jezusa Chrystusa wnosi w moje życie, jest powodem, dla którego bez zakłopotania mówię wszystkim o ewangelii i zapraszam ich, by przychodzili do kościoła wraz ze mną.
  Dowiedz się, w jaki sposób Proklamacja o rodzinie może przyczynić się do większego szczęścia twojej rodziny.