Aktualne artykuły

  Starszy Dale G. Renlund mówi o tym, jak możemy udoskonalać siebie poprzez poświęcenie naszego życia Chrystusowi.
  Prezydent Russell M. Nelson świadczy o wartości kobiet i ich niezbędnej roli w planie Boga przygotowanym dla Jego dzieci.
  Kościół ożywa w niedzielę, ale czy tego samego dnia również zamiera? Wyobraź sobie, że Kościół wychodzi poza cztery ściany budynku i inspiruje nas każdego dnia.
  Prezydent Russell M. Nelson opisuje radość, którą odczuwamy, i zmiany, które wprowadzamy na świecie, gdy wyrażamy miłość do dzieci Bożych poprzez służbę.
  Bonnie H. Cordon naucza, że aby naśladować Dobrego Pasterza, musimy też nauczyć się troszczyć o Jego owce.
  Witaj w społeczności, w której każdy stara się żyć zgodnie z naukami Jezusa. Wejdź na stronę AbyPrzyszliDoChrystusa.org i zobacz, w co wierzymy.
  Siostra Reyna I. Aburto opisuje, w jaki sposób poleganie na Chrystusie w czasie prób może pomóc nam w przezwyciężeniu psychicznych i fizycznych napięć w tym życiu.
  W jaki sposób możesz więcej osiągnąć dla siebie, swoich przodków i bliźnich poprzez wykonanie planu dla Obszaru Europy?