Pomiń główną nawigację

Aktualne artykuły

Znajdź odpowiedzi na pytania, jakie zawsze sobie zadawałeś na temat celu życia.
Dowiedz się, w jaki sposób kobiety przewodzą w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i swoich społecznościach.
___
Dowiedz się, czy członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wierzą w Biblię i jak wykorzystują ją w swoim codziennym życiu?
Starszy Ulisses Soares świadczy o tym, jak trwała wiara w Chrystusa może pomóc nam w przezwyciężaniu wyzwań życia.
Starszy Dieter F. Uchtdorf wyjaśnia, w jaki sposób poleganie na Zadośćuczynieniu Chrystusa pomaga nam poznać Zbawiciela.
Starszy M. Russell Ballard świadczy o tym, jak służba bliźniemu przynosi błogosławieństwa temu, kto służy, i temu, kto otrzymuje dar służby.
Starszy M. Russell Ballard mówi o pokoju, radości i szczęściu, które wypływają z pamiętania o Chrystusie w dniu sabatu.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, daję wam to, abyście byli światłem do ludu.