Aktualne artykuły

  Dowiedz się więcej o Jezusie i Jego zmartwychwstaniu na podstawie pism świętych, które odpowiadają na pytanie, kim jest Chrystus.
  Dowiedz się, przez jakie cierpienie przeszedł dla nas Jezus, na podstawie pism świętych, które odpowiadają na pytanie, kim jest Chrystus.
  Dowiedz się, w jaki sposób Jezus jest Jednorodzonym Synem Ojca, poznając pisma święte, które odpowiadają na pytanie, kim jest Chrystus.
  Poznaj rolę Jezusa jako najlepszego nauczyciela na podstawie fragmentów pism świętych, które odpowiadają na pytanie, kim jest Chrystus.
  Uaktualnione wytyczne co do zawartości zgłoszeń oraz główne zagadnienia zapewnią członkom głębsze rozeznanie w tematach ewangelii, na których trzeba się skoncentrować podczas przygotowywania i przesyłania muzyki, a ostateczną datą wysyłania zgłoszeń jest 1 lipca 2019 r.
  Christina B. Franco mówi o tym, jak poświęcenie w służbie Panu i bliźnim przynosi błogosławieństwa każdemu.
  Dean M. Davies z Przewodniczącej Rady Biskupiej mówi o błogosławieństwach, których możemy dostąpić, jeśli będziemy słuchać współczesnego nam proroka Boga i brać z niego przykład.
  Starszy Ulisses Soares mówi o tym, w jaki sposób łączymy nasze wysiłki — na podobieństwo połączonych wód tworzących Amazonkę — by nieść bliźnim błogosławieństwa posługi.