Aktualne artykuły

  Młodzi dorośli mówią o tym, że Instytut przynosi im błogosławieństwa każdego dnia.
  Młodzi dorośli mówią o tym, w jaki sposób mogą wywierać pozytywny wpływ na bliźnich dzięki uczęszczaniu na Instytut.
  Młodzi dorośli mówią o korzyściach uczestnictwa w Instytucie
  Starszy Ballard mówi o tym, jak najwspanialsze pokolenie młodych dorosłych w historii Kościoła będzie potrzebne w przyszłości.
  Dallin H. Oaks wyjaśnia, w jaki sposób pokuta może oczyszczać nas ze wszystkich grzechów.
  Prezydent Russell M. Nelson mówi o tym, jak możemy być lepsi poprzez pokutę i branie przykładu z Jezusa Chrystusa.
  Starszy Dieter F. Uchtdorf omawia proste kroki, które możemy podjąć, aby dzielić się ewangelią z innymi ludźmi.
  Prezydent Russell M. Nelson wyjaśnia, że obrzędy wywyższenia umożliwiają nam przebywanie z naszymi rodzinami na wieczność.