Aktualne artykuły

  M. Russell Ballard zachęca nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań, by wzmacniać domy i rodziny w świecie, który usilnie odciąga nas w przeciwnych kierunkach.
  Marii da Paz i Bernardino ciągle było bardzo trudno utrzymać siebie i piątkę dzieci na wyspie São Miguel na pięknych Azorach. Zobacz, w jaki sposób inicjatywa dotycząca samowystarczalności przyczyniła się do zwiększenia duchowości w ich rodzinie.
  Starszy Jack N. Gerard skłania nas do przemyśleń nad tym, jak uchronić się przed dekoncentrującym wpływem świata i skupić na sprawach wiecznej wagi.
  Odkryj, czy ludzie — podobnie do zwierząt, które migrują — odczuwają tęsknotę za niebiańskim domem.
  Jak Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa może mi pomagać w codziennym życiu?
  Zobacz, jak cechy Chrystusowe, które w sobie rozwijamy, mogą nas zbliżyć do Niego w tę Wielkanoc.
  Starszy Gerrit W. Gong podaje sześć sposobów, które pomogą nam zawsze pamiętać o Jezusie Chrystusie.
  Starszy Dieter F. Uchtdorf zabiera nas 2 tys. lat wstecz do Ogrodu Getsemane i wyjaśnia, dlaczego zadość czyniąca ofiara Jezusa Chrystusa wyznaczyła najwspanialszy dzień w historii.