Pomiń główną nawigację

Aktualne artykuły

Dla mormonów chodzenie do kościoła to więcej niż jedna czy dwie godziny w tygodniu. Kościół jest wspólnotą, w której istnieje kilka organizacji dla mężczyzn, kobiet, młodzieży i nie tylko. Obejrzyj ten film, a dowiesz się, czym dla mormonów jest wspólnota.
Wszyscy możemy się dowiedzieć, skąd pochodzimy dzięki błogosławieństwom odkrywania historii swojej rodziny.
Oto 60–sekundowe streszczenie Księgi Mormona. Zawiera odpowiedzi na pytania: „Co to jest Księga Mormona?”, „Gdzie rozgrywa się jej akcja?”, „O kim jest w niej mowa” i „Dlaczego jest jeszcze jednym pismem świętym i świadectwem o Jezusie Chrystusie?”.
Starszy Gerrit W. Gong podaje sześć sposobów, które pomogą nam zawsze pamiętać o Jezusie Chrystusie.
Starszy Dieter F. Uchtdorf opisuje, w jaki sposób możemy znaleźć szczęście dzięki zbliżaniu się do Jezusa Chrystusa.
Prezydent Henry B. Eyring świadczy o tym, w jaki sposób Pan prowadzi Swój Kościół poprzez objawienie dane Jego upoważnionym sługom.
Służby Charytatywne ŚwDO pomogły Centrum Los Rosales w Mostarze (placówka dla dorosłych z zaburzeniami poznawczymi) profesjonalnie wyposażyć kuchnię i jadalnię do użytku i szkoleń podopiecznych Centrum.
Prezydent Henry B. Eyring zachęca nas, abyśmy okazywali Panu naszą wiarę i miłość poprzez służbę innym ludziom bez względu na nasze własne problemy.