Pomiń główną nawigację

Aktualne artykuły

„Ludziom, którzy się do Mnie nawracają, ukazuję ich słabość […]; albowiem, jeśli się przede mną ukorzą i mają wiarę we mnie, uczynię, że to, co w nich słabe, stanie się mocne”
Starszy Dieter F. Uchtdorf zabiera nas 2 tys. lat wstecz do Ogrodu Getsemane i wyjaśnia, dlaczego zadość czyniąca ofiara Jezusa Chrystusa wyznaczyła najwspanialszy dzień w historii.
Bóg dał przykazania, aby ułatwić nam podążanie za Nim. Ich przestrzeganie może zaprowadzić nas do szczęścia. Nie jesteśmy doskonali, ale Bóg poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa umożliwił nam dostąpienie przebaczenia grzechów.
Starszy Neil L. Andersen wymienia błogosławieństwa tego, że mamy na ziemi proroka.
Dla mormonów chodzenie do kościoła to więcej niż jedna czy dwie godziny w tygodniu. Kościół jest wspólnotą, w której istnieje kilka organizacji dla mężczyzn, kobiet, młodzieży i nie tylko. Obejrzyj ten film, a dowiesz się, czym dla mormonów jest wspólnota.
Wszyscy możemy się dowiedzieć, skąd pochodzimy dzięki błogosławieństwom odkrywania historii swojej rodziny.
Oto 60–sekundowe streszczenie Księgi Mormona. Zawiera odpowiedzi na pytania: „Co to jest Księga Mormona?”, „Gdzie rozgrywa się jej akcja?”, „O kim jest w niej mowa” i „Dlaczego jest jeszcze jednym pismem świętym i świadectwem o Jezusie Chrystusie?”.
Starszy Gerrit W. Gong podaje sześć sposobów, które pomogą nam zawsze pamiętać o Jezusie Chrystusie.