wiara, rodzina, świadectwo, misja, Jezus Chrystus

  1. Wiara świętych w Europie

    Wiara w Jezusa Chrystusa przejawia się w decyzjach, które podejmujemy, szczególnie gdy mierzymy się z przeciwnościami. Trzymając się żelaznego pręta, wierni święci w Europie zbierają plon obiecany przez Pana i stają się bardziej samowystarczalni zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej.