wiara, prezydent Monson

  1. Trwała wiara

    Prezydent Thomas S. Monson opisuje, w jaki sposób możemy rozwinąć trwałą wiarę w Pana.