strona krajowa, szerzenie ewangelii, starszy Hans T.Boom,

  1. Czy mogę mieć swój wkład w krajową stronę Kościoła?

    Wiem, że jako członkowie Kościoła, wszyscy pragniemy mówić o ewangelii innym ludziom. Niektórym z nas łatwo jest wymieniać myśli z przyjaciółmi, a pozostali pobłogosławieni są innymi talentami.