przywódcy, posłuszeństwo, bezpieczeństwo, przykazania

  1. Posłuszeństwo przykazaniom gwarancją bezpieczeństwa

    „To będzie czas wielkich trudów i wielu upadnie; nadchodzi […] czas próby, kto zdoła go przetrwać?”