przykazanie, sakrament, sabat

  1. Dzień sabatu w Kościele

    Istotną częścią przestrzegania tego przykazania jest przychodzenie do kościoła w każdą niedzielę, aby przyjąć sakrament: „udasz się do domu modlitwy i ofiarujesz swe sakramenty w moim świętym dniu” (NiP 59: 9).