przodkowie, miłość, Jezus Chrystus

  1. Znajdź informacje o przodku

    Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, „jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy”. Naszą miłość do Boga okazujemy również wtedy, kiedy kochamy wszystkie Jego dzieci, zarówno te, które znajdują się teraz wśród nas, te, które jeszcze do nas zawitają, jak i te, które już odeszły.