pomoc, uchodźcy

  1. Zestawy dla nowonarodzonych dzieci uchodźców

    Kilkoro ludzi doświadczyło wielkiej radości podczas składania zestawów dla nowonarodzonych dzieci uchodźców.