modlitwa, samowystarczalność

  1. Duchowe i doczesne zasoby

    Starszy Jeffrey R. Holland pomaga nam stać się bardziej samowystarczalnym.