modlitwa, opowiadanie się za ewangelią, plan na 2016, samowystarczalność, studiowanie pism.

  1. Opowiadać się za ewangelią.

    Starszy Jeffrey R.Holland opisuje jak możemy jako członkowie opowiedzieć się za Kościołem.