dzień sabatu, starszy Adler,

  1. Dzień sabatu w domu

    „I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go” (I Ks. Mojżeszowa 2:2–3).