diakon, kapłaństwo, sakrament, wiara, wola Pana

  1. Wiara diakona

    Życie zgodnie z podstawowymi zasadami ewangelii wniesie w życie świętych w dniach ostatnich moc, siłę i duchową samowystarczalność.