alleluja, grzechy, Jezus Chrustus, Wielkanoc, Zbawiciel

  1. #Alleluja — Wielkanocne przesłanie o Jezusie Chrystusie

    Jezus Chrystus wziął na siebie grzechy i boleści świata. Chociaż został ukrzyżowany, powstał z martwych. W ten Wielkanocny czas dowiedz się, w jaki sposób dzięki Jezusowi Chrytusowi my również możemy odnaleźć nowe życie. #Alleluja. Dowiedz się więcej na stronie: http://PojdzZaNim.mormon.org.