Starszy M. Russell Ballard, Starszy Quentin L. Cook, Przestrzeganie dnia sabatu, Błogosławieństwa, Obietnica apostolska.

  1. Błogosławieństwa dnia sabatu - Obietnica apostolska

    Starsi M. Russell Ballard i Quentin L. Cook uczą nas o błogosławieństwach przestrzegania dnia sabatu.