Starszy David A.Bednar, znaki czasów, dni ostatnie, samowystarczalność, wiara w Pana, odnajdowanie pokoju.

  1. DLATEGO UCISZYLI SWE OBAWY

    Starszy David A. Bednar opisuje, w jaki sposób możemy polegać na Panu w naszych czasach.