Starszy Dale G. Renlund, Sakrament, Dzień sabatu, Zadośćuczynienie, Osobiste objawienie

  1. Abym mógł przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi

    Abym mógł przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi