Starszy D. Todd Christofferson, rodzina, małżeństwo na wieczność, kapłaństwo, ojcowie

  1. Ojcowie

    Starszy D. Todd Christofferson podkreśla kluczową rolę i obowiązki ojców.