Służby charytatywne, pomoc, Spencer W.Kimball, Thomas S.Monson

  1. Służby Charytatywne ŚwDO działają na rzecz pomocy humanitarnej już od 30 lat

    Te skierowane na cały świat działania miały swój początek w 1985 roku, gdy Prezydent Kościoła, Spencer W. Kimball (1895–1985), poprosił członków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie o szczególny post na rzecz ofiar głodu i suszy w Etiopii.