Robert D.Hales, Konferencja Generalna, wzmocnienie wiary, poleganie na sobie, błogosławieństwa konferencji.

  1. Błogosławieństwa Konferencji Generalnej - Starszy Robert D. Hales

    Starszy Robert D. Hales opisuje błogosławieństwa Konferencji Generalnej.