Richard G. Scott plan dla obszaru 2016 historia rodziny praca świątynna chrzest za zmarłych obrzędy świątynne.

  1. Radość płynąca z odkupienia zmarłych - Zaproszenie od Apostoła

    Starszy Richard G.Scott opisuje młodzieży Kościoła błogosławieństwa angażowania się w pracę nad historią rodziny.