Rada Prezydenta Kościoła, Kworum Dwunastu

  1. Członkowie Rady Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu spotykają się z prezydentem USA

    Prezydent Obama dostrzega wysiłki Kościoła w kwestiach ustanawiania praw zapewniających wolność religijną