Przyjaciel, zaproszenie, kościół, praca misyjna, dzień szabatu

  1. Jeśli ja mogę,​ Ty też możesz! - César

    César wyjaśnia nam znaczenie dnia sabatu i pokazuje co robić aby go święcić. (ang)