Przyjaciel, Zaproszenie, Kościół, Praca Misjonarska, Dzień Sabatu, Przyprowadź Przyjaciela.

  1. Jeśli ja mogę,​ Ty też możesz!

    Dlaczego Jezus chce, abyśmy przyprowadzili przyjaciół do Kościoła?