Przesłanie od Przywódców Obszaru, spokój, ochrona, życie wieczne, Henry B. Eyring,

  1. Dar spokoju i ochrony

    Kiedy przystępujemy do Kościoła poprzez chrzest, jesteśmy wypełnieni nadzieją na życie wieczne i przybliżenie się do Boga przez lepsze poznanie Go i Jego celu wobec nas.