Prezydent Thomas S. Monson, wyróżnianie się z tłumu, przykład, młodzież, wartości, zasady ewangelii

  1. Wyróżnianie się z tłumu

    Prezydent Thomas S. Monson zachęca młodzież Kościoła, aby żyła zgodnie z zasadami ewangelii.