Prezydent Thomas S. Monson, służba, szansa by pomóc, nadzieja, wyciąganie ręki, podnoszenie na duchu

  1. Szansa by pomóc

    Prezydent Thomas S. Monson pomaga nam rozpoznać szanse, by służyć.