Prezydent Russell M. Nelson, historia rodziny, praca świątynna, obrzędy świątynne, wywyższenie.

  1. Pokolenia połączone miłością

    Prezydent Russell M. Nelson podkreśla ważność pracy nad historią rodziny i pracą świątynną.