Mesjasz, Starszy Nelson, Wielkanoc, Zbawiciel, Jezus Chrystus

  1. Co mamy czynić z Jego powodu?

    Jako naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa w tych ostatnich dniach, też mamy obowiązek, by świadczyć o realności Zadośćuczynienia i Zmartwychwstania Zbawiciela