Konferencja Generalna, Józef Smith

  1. Konferencja generalna

    Dwa razy do roku członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z różnych stron świata gromadzą się w Salt Lake City, aby uczestniczyć w konferencji generalnej. Każdej wiosny i jesieni odbywa się sześć sesji, podczas których członkowie otrzymują wskazówki od przywódców Kościoła.