Kościół Jezusa Chrystusa w Dniach Ostatnich, obywatel, posłuszeństwo

  1. Postawa obywatelska

    Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w w Dniach Ostatnich zachęca swoich członków do tego, by byli dobrymi obywatelami w krajach swojego zamieszkania. Dwunasta Zasada Wiary Kościoła głosi: „Wierzymy w posłuszeństwo królom, prezydentom, władcom i rządom; w przestrzeganie, poszanowanie i poparcie dla prawa”.