Jezus Chrystus, kampania, Wielkanoc, Zbawiciel

  1. Pójdź za Nim — Wielkanocne przesłanie o Jezusie Chrystusie

    Jeśli pójdziemy za Jezusem Chrystusem, odnajdziemy nowe życie. Jeśli Mu zaufamy, On wskaże nam drogę powrotną do Boga. W ten Wielkanocny czas zacznij poznawać Jego życie i nauki opisane na stronie PojdzZaNim.mormon.org.