Jeffrey R. Holland, konflikty religijne, dialog, zrozumienie, pocieszenie

  1. Mormoński Apostoł przemawia do Ponadpartyjnego Zespołu Parlamentarnego w brytyjskiej Izbie Lordów

    W związku ze zwiększającą się liczbą konfliktów religijnych na świecie Starszy Jeffrey R. Holland, apostoł Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, omówił rolę działalności humanitarnej w rozwiązywaniu tego typu konfliktów, przemawiając do Ponadpartyjnego Zespołu Parlamentarnego (APPG) do Spraw Zagranicznych w brytyjskiej Izbie Lordów.