Duchowa samodzielność, Czasowa samodzielność, Młodzi dorośli stanu wolnego, Elder Clifford T. Herbertson

  1. Potrzeba samodzielności (ang.)

    Elder Clifford T. Herbertson pomaga nam docenić potrzebę zasady samodzielności, aby była praktykowana wśród lokalnych liderów i zgromadzeń.