Dieter F Uchtdorf, konferencja generalna, plan dla obszaru 2015, samowystarczalność, pomaganie, pomocna dłoń, służba, okazywanie dobroci.

  1. Zaopatrywanie w Pański sposób - Rady Apostoła

    Prezydent Dieter F. Uchtdorf wyjaśnia w jaki sposób nasza samowystarczalność pomoże nam wzmacniać innych ludzi.