Dedykacja

  1. Pierwsza wizyta misjonarzy na ziemiach polskich

    Apostoł Francis M. Lyman i starszy Joseph Cannon przybyli do Polski, aby poświęcić nasz kraj dla głoszenia Ewangelii i pobłogosławić mieszkańców Polski, aby mogli przyjąć prawdę.