Chrystus, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

  1. Jedność w różnorodności

    Czy kościół może być zjednoczony i jednocześnie różnorodny? W globalnym świecie, w którym ludzie swobodniej niż dotychczas wymieniają się pomysłami i kulturą, warto zadać pytanie: „Czy kościół może przetrwać bez jedności i różnorodności?”. Wbrew pozornemu przeciwieństwu te dwie kwestie uzupełniają się wzajemnie, podobnie jak dwie strony monety.