Boże Narodzenie, Jezus Chrystus, Zbawiciel.

  1. Duch Bożego Narodzenia

    Świadczę, że Jezus jest Chrystusem, że jest Zbawicielem ludzkości. Jego miłość do nas jest ogromna.Modlę się, aby każdy z nas zorganizował się i przygotował, aby poczuć prawdziwego Ducha Świąt Bożego Narodzenia.