środowisko naturalne, ochrona

  1. Zarządzanie środowiskiem naturalnym i jego ochrona

    Cała ludzkość ma pieczę nad ziemią i powinna z wdzięcznością korzystać z tego daru Bożego, unikając marnotrawstwa zasobów życiowych i naturalnych. Mamy korzystać z bogactw ziemi, aby dbać o biednych i potrzebujących.