Wszystkie artykuły: Stycznia

Po co nam Kościół?

Starszy Christofferson wyjaśnia pochodzenie Kościoła Chrystusa i potrzebę przywrócenia. 

Jestem samowystarczalna – opowieść Rachel (ang.)

Rachel równoważy wzrost swojej firmy z potrzebami swojej rodziny

Błogosławieństwa dnia sabatu - Obietnica apostolska

Starsi M. Russell Ballard i Quentin L. Cook uczą nas o błogosławieństwach przestrzegania dnia sabatu.

Weź go za rękę

Poczuj radość wynikającą z przyprowadzenia przyjaciół do Zbawiciela, kiedy dzielisz się przesłaniem przywróconej ewangelii.

Serca dzieci Starszy David A. Bednar

Starszy Bednar zachęca młodzież w Europie, aby badała historię rodziny.

W Nowy Rok z wiarą w Jezusa Chrystusa.

Wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest pierwszą zasadą ewangelii.

Najlepszy sposób, aby zbliżyć nas do Niego

Dowiedz się, w jaki sposób cechy Chrystusowe pomogą nam odegrać powierzoną nam rolę w Planie dla Obszaru Europy. 

KSIĄŻĘ POKOJU

Chrystus chce, abyśmy wszyscy przyszli do Niego. Wyznacz swoje cele.

Śmiało naprzód

Czy w 2017 roku pomożesz biednym i potrzebującym?

Moje cele, aby zbliżyć nas do Niego

Chrystus chce, abyśmy wszyscy przyszli do Niego. Wyznacz swoje cele.