Wszystkie artykuły: Listopada

Świeć Światu

Odkąd nowa gwiazda ukazała się nad Betlejem, Święta Bożego Narodzenia rozświetlają koniec roku, przypominając nam, że Jezus Chrystus jest światłością świata. Gdy dzielimy się tą jasnością ze światem, razem świętujemy narodziny Jezusa. Jedyne, co musimy zrobić, to podążyć za Nim — Jego życiem, Jego przykładem, Jego naukami. Czyniąc to, mamy moc, by z przekonaniem powiedzieć #ŚwiećŚwiatu.

Trwała wiara

Prezydent Thomas S. Monson opisuje, w jaki sposób możemy rozwinąć trwałą wiarę w Pana.

Wyciągnijcie rękę w tym wyjątkowym czasie

Prezydent Thomas S. Monson powiedział: „Nie ma lepszej pory na to niż obecna, niż ten właśnie bożonarodzeniowy okres, byśmy wszyscy ponownie poświęcili się zasadom nauczanym przez Jezusa Chrystusa. Jest to czas umiłowania Pana, naszego Boga, całym sercem — oraz naszych bliźnich, tak jak miłujemy samych siebie”[i]. Życie Zbawiciela to służenie innym ludziom, a okres świąt Bożego Narodzenia to doskonały czas, abyśmy i my służyli bliźnim.

To jest cud

Starszy Neil L. Andersen opisuje cud rozprzestrzeniania się ewangelii po świecie.

Jestem samowystarczalny – opowieść Fredsona (ang.)

Poprzez program samowystarczalności, Fredson nauczył sie jak mądrze zarządzać czasem i znaleźć pracę.

Współpraca, aby zapewnić środki higieniczne dla uchodźców (ang.)

Prezydent Roland E. Lepore z Lyonu opisuje radość w zbliżaniu się do Jezusa poprzez zapewnienie pomocy uchodźcom w jego okolicy.

Jeśli ja mogę,​ Ty też możesz! - Sidrit (ang.)

Sidrit zaprosił swoich przyjaciół do grania na gitarze podczas przyjęcia świątecznego.

Abym mógł przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi

Abym mógł przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi

Zapewnienie środków higienicznych dla uchodźców w Lyonie (ang.)

Prezydent Stowarzyszenia Pomocy Evelyne Baldi mówi o uczuciach członków kościoła w stosunku do lokalnych uchodźców.