Wszystkie artykuły: Sierpnia

Dar Ducha Świętego

Wyrażam Ojcu Niebieskiemu moją miłość i wdzięczność za dar Ducha Świętego, poprzez który objawia On Swoją wolę i podtrzymuje nas.

50 rocznica Festinord (ang.)

Świętowanie złotej rocznicy Festinord w Sztokhomie. Kapłani i uczestnicy dzielą się swoim przemyśleniami w jaki sposób to wspaniałe przymierze, zmieniło życie tak wielu ludzi.

 

Prośba do moich sióstr

Prezydent Nelson omawia ważność kobiet i ich boskiej roli w królestwie Boga._x000D_

Pokój, wymaga od nas działania

Pokój, którego wszyscy poszukujemy, wymaga od nas działania — uczenia się o Jezusie Chrystusie, słuchania Jego słów i podążania za Nim.

Zmarł Starszy Per G. Malm, Siedemdziesiąty

We wtorek, 26 lipca 2016 roku, po walce z nowotworem zmarł Starszy Per G. Malm, Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Starszy Malm odszedł w swoim domu w Göteborgu w Szwecji. Miał 67 lat.

Dzień sabatu w Kościele

Istotną częścią przestrzegania tego przykazania jest przychodzenie do kościoła w każdą niedzielę, aby przyjąć sakrament: „udasz się do domu modlitwy i ofiarujesz swe sakramenty w moim świętym dniu” (NiP 59: 9).

Niebiosa kibicują wam dzisiaj, jutro i w wieczności.

Stale kochajcie. Stale próbujcie. Stale ufajcie. Stale wierzcie. Stale wzrastajcie. Niebiosa kibicują wam dzisiaj, jutro i w wieczności.

Serca złączone razem

Prezydent Henry B. Eyring pomaga nam doceniać błogosławieństwa i radość, jakiej doświadczamy, kiedy badamy historię swojej rodziny.

Najwspanialsze przesłanie nadziei i największa pomoc

Jeśli te rzeczy są prawdziwe, mamy najwspanialsze przesłanie nadziei i największą pomoc, jakie zna świat.

Szansa by pomóc

Prezydent Thomas S. Monson pomaga nam rozpoznać szanse, by służyć.