Wszystkie artykuły: Czerwca

Duchowe i doczesne zasoby

Starszy Jeffrey R. Holland pomaga nam stać się bardziej samowystarczalnym.

Zbliżyć nas do Niego,

Jeśli jeszcze nie odpowiedzieliście na zaproszenie przyprowadzenia przyjaciela, być może letnie miesiące będą dobrym czasem, aby zaproponować komuś, by poszedł z wami na spacer, na obiad czy do kościoła, aby posłuchać, jak przemawia jego przyjaciel.

Prostota podczas rad

Przywódcy zostali wybrani, aby przewodzić. Przewódźcie jak Zbawiciel.

Prezydent Uchtdorf z wizytą w Europie.

Prezydent Uchtdorf odwiedza członków kościoła i przyjaciół w Europie.

Wyróżnianie się z tłumu

Prezydent Thomas S. Monson zachęca młodzież Kościoła, aby żyła zgodnie z zasadami ewangelii.

DLATEGO UCISZYLI SWE OBAWY

Starszy David A. Bednar opisuje, w jaki sposób możemy polegać na Panu w naszych czasach.