Wszystkie artykuły: Maja

Pokolenia połączone miłością

Prezydent Russell M. Nelson podkreśla ważność pracy nad historią rodziny i pracą świątynną.

Jeśli ja mogę,​ Ty też możesz! - César

César wyjaśnia nam znaczenie dnia sabatu i pokazuje co robić aby go święcić. (ang)

Błogosławieństwa dnia sabatu - Obietnica apostolska

Starsi M. Russell Ballard i Quentin L. Cook uczą nas o błogosławieństwach przestrzegania dnia sabatu.