Wszystkie artykuły: Kwietnia

Jeśli ja mogę,​ Ty też możesz! - Netty Ann

Netty Ann zaangażowała swoją przyjaciółkę spoza Kościoła w wypełnienie celów wiary w Boga (ang).

Opowiadać się za ewangelią.

Starszy Jeffrey R.Holland opisuje jak możemy jako członkowie opowiedzieć się za Kościołem.

Radość płynąca z odkupienia zmarłych - Zaproszenie od Apostoła

Starszy Richard G.Scott opisuje młodzieży Kościoła błogosławieństwa angażowania się w pracę nad historią rodziny.

Zaopatrywanie w Pański sposób - Rady Apostoła

Prezydent Dieter F. Uchtdorf wyjaśnia w jaki sposób nasza samowystarczalność pomoże nam wzmacniać innych ludzi.

Konferencja Generalna

Link do transmisji na żywo z Konferencji Generalnej. Początek transmisji w sobotę (02.04.2016) i niedziele o 18 (03.04.2016).

Osiąganie doczesnej samowystarczalności

Samowystarczalność jest zdolnością, zobowiązaniem i dążeniem do zaspokajania duchowych i doczesnych potrzeb życiowych swoich własnych i swojej rodziny.