Wszystkie artykuły: Czerwca

Służby Charytatywne ŚwDO działają na rzecz pomocy humanitarnej już od 30 lat

Te skierowane na cały świat działania miały swój początek w 1985 roku, gdy Prezydent Kościoła, Spencer W. Kimball (1895–1985), poprosił członków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie o szczególny post na rzecz ofiar głodu i suszy w Etiopii.

Uaktualnienie Planu dla Obszaru Europy

W styczniu został wprowadzony uproszczony Plan dla Obszaru. Minęła już połowa roku. To dobry czas, aby zadać sobie pytanie, jakie robimy postępy w realizacji tych trzech priorytetów.

Mormoński Apostoł przemawia do Ponadpartyjnego Zespołu Parlamentarnego w brytyjskiej Izbie Lordów

W związku ze zwiększającą się liczbą konfliktów religijnych na świecie Starszy Jeffrey R. Holland, apostoł Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, omówił rolę działalności humanitarnej w rozwiązywaniu tego typu konfliktów, przemawiając do Ponadpartyjnego Zespołu Parlamentarnego (APPG) do Spraw Zagranicznych w brytyjskiej Izbie Lordów.

Postawa obywatelska

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w w Dniach Ostatnich zachęca swoich członków do tego, by byli dobrymi obywatelami w krajach swojego zamieszkania. Dwunasta Zasada Wiary Kościoła głosi: „Wierzymy w posłuszeństwo królom, prezydentom, władcom i rządom; w przestrzeganie, poszanowanie i poparcie dla prawa”.

Apostoł Lowell Tom Perry zmarł 30 maja

Z przykrością przekazujemy, że Apostoł Lowell Tom Perry zmarł 30 maja w wieku 92 lat.